Privacystatement Stichting Belbus Krimpenerwaard

Algemeen

Inleiding

Bij de Stichting Belbus Krimpenerwaard vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. In het kader van transparantie willen we u in dit document informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Samenvatting

De Stichting Belbus Krimpenerwaard vervoert mensen met een beperking en senioren (vanaf 55 jaar) in de gemeente Krimpenerwaard. Het is van belang dat de reizigers contribuant worden van de Stichting. De Stichting Belbus Krimpenerwaard draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons te allen tijde houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we de aan ons verstrekte gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, of deze delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

Persoonsgegevens

Wat en waarom

Er zijn verschillende hoedanigheden waarin uw persoonsgegevens door de Stichting Belbus Krimpenerwaard kunnen worden verzameld en verwerkt.

1.    Zo zullen we, wanneer er een aanvraag binnenkomt om contribuant te worden van de Stichting Belbus Krimpenerwaard, diverse gegevens vragen zoals contactgegevens, geboortedatum, mate van validiteit, ICE-gegevens.

2.    Ook de vrijwilliger bij de stichting Belbus Krimpenerwaard zullen een aantal gegevens moeten verstrekken met betrekking tot een goede bedrijfsvoering  zoals contactgegevens, telefoonnummer, geboortedatum.

3.    Daarnaast zullen ook persoonsgegevens verwerkt worden als een donatie  aan de Stichting Belbus Krimpenerwaard plaats vindt.

4.    of een advertentie op één van de bussen geplaatst wordt.

Hierbij kan gedacht worden aan onder andere naam, woonplaats en eventueel bankrekening. Wanneer een anonieme donatie binnen komt zullen we ervoor zorgen dat de anonimiteit wordt gewaarborgd.

Beveiliging

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens beperkt worden. Toegang tot alle persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en direct (laten) updaten als de beveiliging van de gegevens dat noodzakelijk maakt, zodat we te allen tijde de beste beveiliging van de persoonsgegevens kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In veel gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat de relatie met onze Belbus wordt beëindigd.


Rechten

Op grond van de wet heeft de relatie het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft de relatie het recht om de persoonsgegevens te laten wijzigen indien de gegevens bij ons niet correct bekend zijn. Ook heeft de relatie op grond van de wet het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om een kopie van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn te krijgen, zodat deze gegevens gemakkelijk kan worden aangeleverd bij een andere instantie.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, heeft de relatie het recht om de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. De persoonsgegevens zijn dan niet langer bij ons bekend.

Het recht op beperking houdt in dat de relatie de mogelijkheid heeft om de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. We mogen gedurende deze periode deze gegevens slechts beperkt verwerken. De relatie heeft dit recht onder andere wanneer hij/zij met ons in contact is om de juistheid van de persoonsgegevens te checken en eventueel te laten wijzigen, of wanneer men het niet eens is met de manier waarop wij de gegevens hebben verzameld of verwerkt.

Onder bepaalde omstandigheden heeft men het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van de persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer de relatie  bezwaar heeft tegen de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens, wanneer men gebruik wil maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer de relatie een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kan een mail gestuurd worden naar info@belbus-krimpenerwaard.nl . Ook is het mogelijk een brief te schrijven naar: Stichting Belbus Krimpenerwaard Gentiaan 2, 2871 NW  Schoonhoven (ter attentie van het bestuur). De heer F. Bruëns (secretaris bestuur) is aangesteld als privacy-officier. Deze functionaris bewaakt dat de door u geleverde data niet in verkeerde handen vallen en dat de procedures correct worden gevolgd).

Mochten we niet tot een passende oplossing komen dan heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden een ieder aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe het best contact met ze kan worden opgenomen.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Sponsoren

logo Zorgpartners Midden HollandZorgpartners Midden Holland
Ronsseweg 242 Gouda
http://www.zorgpartners.nl/
WelZijn Krimpenerwaard te Schoonhoven
Automobielbedrijf De Bruijn B.V. te Schoonhoven
Verstoep BV - Bouwadvies te Schoonhoven
Veerdienst Schoonhoven BV te Schoonhoven

Alle sponsoren bekijken.

Tel.: 0182 383032

Belbus Krimpenerwaard

Gentiaan 2
2871 NW SCHOONHOVEN
RABOBANK: NL91 RABO 0170033015

ANBI-gegevens.