Zaterdagopening komt te vervallen 31-10-2017 11:25

Door: Frits Bruens

Vanwege het feit dat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om op zaterdag de belbus te reserveren heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 november 2017 de zaterdagritten niet meer te faciliteren.


We blijven beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur.


Belbus passeert de 200 leden 17-07-2017 15:12

Door: Frits Bruens

Dat de Belbus Schoonhoven een succes is blijkt al jaren uit de tevreden klanten. Toen de Belbus in 2014 de eerste meters ging afleggen was de prognose dat ongeveer 1% van het inwoneraantal van Schoonhoven lid zouden worden (dat is de ervaring van andere Belbusorganisaties).


Voor ons betekende dat we 120 leden zouden krijgen; de geschiedenis heeft iets heel anders uitgewezen: 200 leden (dat is bijna 2%).


Wij verheugen ons op zo'n grote belangstelling en gaan op dezelfde weg door: het vervoeren van senioren en mensen met een beperking van deur tot deur tot ieders tevredenheid.


Iedereen kent ondertussen onze twee bussen: ze worden regelmatig gesignaleerd in en rondom Schoonhoven. Veel vrijwilligers zorgen ervoor dat de bussen kunnen rijden en daar is iedereen bij gebaat; niet in de laatste plaats onze leden.


Racen op Zandvoort 16-02-2017 13:58

Door: Frits Bruens

Een van de cliënten van Gemiva wilde graag racen op het circuit van Zandvoort. Het betreft de zwaar gehandicapte Adriaan Hermsen. Aangezien de belbus goede voorzieningen heeft voor het vervoer van mensen met een beperking was het logisch dat de belbus daarvoor ingezet zou worden. Op 11 januari 2017 is dit bijzondere feit werkelijkheid geworden en heeft Adriaan Hermsen en met hem alle cliënten van Gemiva die de dag van hun leven hebben beleefd. Omdat volkswagendealer Van Beynum uit Gouda deze dag sponserde en ook snelle Golf GTI's met chauffeur beschikbaar stelde konden andere cliënten ook (mee)racen op het circuit. De Rode Kruis-bus werd die dag ingezet voor het vervoer van onze leden. Ondertussen zijn ruim 190 mensen lid van de belbus.

170 leden en officiële ingebruikname van onze nieuwe belbus 10-08-2016 12:31

Door: Frits Bruens

Sinds januari 2015 zijn wij in het bezit van 2 bussen voor het vervoer van senioren in en rond Schoonhoven: Volkswagen Crafter en Mercedes VITO.

Deze laatste bus is 10 jaar oud en heeft geen rolstoelfaciliteit; ook is de instap in deze bus niet altijd gemakkelijk.

Door fondswerving zijn we in staat geweest om een nieuwe bus aan te schaffen met ook de mogelijkheid om een rolstoel vast te zetten (door middel van een lift), een makkelijke instap door een elektrisch inschuifbare treeplank en een hoger dak.


Deze bus wordt kant en klaar geleverd in de eerste week van september en zal dan in gebruik genomen worden.

Op 21 september wordt een officiële ingebruikname georganiseerd waarbij de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard de heer Mr. R.S. Cazemier de bus officieel in gebruik neemt.


Aansluitend is er een receptie voor genodigden. Na de receptie organiseren we een barbecue voor al onze vrijwilligers om onze dank uit te spreken voor het vele werk dat ze voor onze senioren en Gemiva cliënten verricht hebben.


Ondertussen hebben we 170 leden die we met ongeveer 250 ritten per week vervoeren.


Bijna 160 leden! 01-06-2016 21:33

Door: Frits Bruens

Op dit moment hebben we 156 leden in ons bestand (1 juni 2016). Een mooi resultaat!

Natuurlijk willen we via de 160 leden doorgroeien naar 200 leden. 

Dat betekent dat wij voor veel senioren in Schoonhoven onze dienstverlening -vervoer op maat- kunnen realiseren.

We zijn tevens in afwachting van onze nieuwe 2e bus, die mede  door fondswerving  is bekostigd. We hebben gekozen voor een Ford Transit Custom: een makkelijke instap (met elektrisch uitschuifbare treeplank) een hoog dak en ook nog 1 rolstoelplaats.

Dat betekent dat wij tegelijkertijd met de VW bus en de Ford 4 rolstoelgebruikers kunnen vervoeren en natuurlijk ook 8 passagiers.

Om onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen hebben we onze interne organisatie opgeschud.

De centralist krijgt naast het beantwoorden van de telefoontjes een taak om de ritten zo efficiënt mogelijk te plannen. Communicatie met de bussen gaat via telefoons, maar ook via beeldschermen, zodat de centralist kan zien wie er is ingestapt en waar de bus zich op elk moment bevindt.

Het is dan gemakkelijker om de bus naar een klant te sturen die een lastminute-verzoek heeft ingediend.

Ook tussentijdse wijzigingen kunnen dan beter inzichtelijk gemaakt worden en de chauffeurs die nog thuis wachten op hun volgende dienst worden per sms of mail op de hoogte gesteld van de te verwachten wijziging.

Tablet pro heeft ons me raad en daad ter zijde gestaan en de benodigde apparatuur geleverd.

Ons elektronisch rittensysteem is door onze programmeur aangepast op de komende wijziging.

Al met al spannende tijden, maar ons doel om senioren efficiënt te vervoeren blijft onze prioriteit.



18-08-2015: Eén jaar operationeel 17-08-2015 15:22

Door: Frits Bruens

Op 18-08-2015 zijn we één jaar operationeel: op 18 augustus 2014 zijn we begonnen met het vervoer van cliënten van Gemiva. Voor ons brak een spannende tijd aan. Met 50 kersverse vrijwilligers en een splinternieuwe bus begonnen we aan het avontuur van het vervoer van ouderen en cliënten van Gemiva.


Nu een jaar later kunnen we tevreden het jaar overzien: de bus ziet er nog steeds splinternieuw uit (met andere woorden: geen schades gereden) vrijwel geen verloop onder de vrijwilligers waardoor we een goede client-vervoerder-relatie hebben kunnen opbouwen en ondertussen loopt ons klantenbestand naar onze streefwaarde van 100 senioren (na een jaar operationeel zijn).

Tijdens de kerstdagen van 2014 hebben we nog een tweede bus aangeschaft om de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.


We zijn tevreden met het feit dat we met onze bussen hebben kunnen bijdragen aan de mobiliteit van onze senioren en gaan met goede moed het tweede jaar in.


Rittenprogramma 09-06-2015 12:45

Door: Frits Bruens

Sinds een paar maanden is voor de Belbus Schoonhoven een website actief met daarin opgenomen een rittenprogramma, rooster voor vrijwilligers en een leden- en vrijwilligers database. Dit programma is heel specifiek voor de Belbus geschreven. Dat betekent dat de gehele rittenadministratie volgens dat programma verloopt.

Het bijzondere is dat alle gebruikers actief mee konden denken tijdens de ontwikkeling en het gebruik van het programma via een gedeelte in het bulletinboard.

Onze programmeur, Joost Walter, is met bijzondere vindingen in staat geweest om alle wensen op een voor ieder begrijpelijke en goed beheersbare manier te verwezenlijken.


Onze bijzondere dank gaat daarom naar hem uit. 


Het prettige gevolg voor onze klanten is dat hun vervoerswensen op een foutloze manier worden verwerkt en de chauffeurs een goed overzicht in de bus hebben wie ze moeten halen en op welke tijd.

Natuurlijk is het mogelijk dat onze centralisten de chauffeurs in de bus telefonisch kunnen bereiken om extra in te lassen ritten door te geven als klanten plotseling een dringende vervoersvraag hebben.


Oversteekplaats bij 'De Vogelweide' 03-06-2015 10:21

Door: Frits Bruens

Sinds 1 mei is 'De Vogelweide' o.a door basisscholen en een kinderdagopvang in gebruik.

Direct na (of voor) het bruggetje op de Vrouwenmantel is een gele wegvlakmarkering gekomen.


Teneinde de veiligheid van de overstekende verkeersdeelnemers te bevorderen hebben alle chauffeurs van de Belbus van het stichtingsbestuur de verplichting gekregen om te stoppen alvorens dit wegdek te passeren ook al zijn er geen verkeersdeelnemers (zichtbaar) aanwezig.


Op deze manier willen mede zorg dragen voor de verkeersveiligheid in dit gebied.


ANBI-status 03-06-2015 10:12

Door: Frits Bruens

Vanaf dit jaar heeft de Belbus de ANBI-status gekregen van de belastingdienst. 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het voordeel van deze status is dat vrijwilligers van het UWV vrijwilligerswerk mogen verrichten gedurende de tijd van hun uitkering.


Een bijkomend voordeel is ook dat schenkingen aan de Belbus aftrekbaar zijn.


Rabo Clubkas Campagne 26-05-2015 12:13

Door: Frits Bruens


De Rabobank heeft onder haar leden de mogelijkheid geboden om een stem uit te brengen op de club of vereniging van hun keuze. Het aantal stemmen bepaalde welk bedrag de Rabobank ter beschikking stelde. Voor ons is de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne als volgt:

Er hebben 132 mensen op ons gestemd en dat is goed voor €678,50. Dit geld kunnen we gebruiken voor de belbus.
Drie bestuursleden van onze Belbus mogen op 3 juni a.s. in Dorpshuis XXL in Benschop de cheque in ontvangst nemen.
De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst worden de 20 clubs met de meeste stemmen bekend gemaakt en worden twee Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) trajecten bekend gemaakt.


Bijna een jaar operationeel 22-05-2015 11:55

Door: Frits Bruens

We zijn nu bijna 1 jaar operationeel en we kunnen daarmee terugkijken op een periode waarin we veel nieuwe leden hebben gekregen, een tweede bus hebben aangeschaft en allerlei nieuwe georganiseerde ritten in ons 'assortiment' hebben gekregen: denk daarbij aan ritten voor de dagopvang SWOS en zwembadritten naar Bergambacht.


Ook hebben we Ammerstol nu in onze regio opgenomen; de volgende uitbreiding wordt Vlist.


Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden vanwege opname in een verpleeghuis of overlijden. Het geeft ons iedere keer weer een schok als we te horen krijgen dat één van onze leden ons klantenbestand verlaten


Enkele maanden operationeel 27-10-2014 10:00

Door: Frits Bruens

We zijn nu enkele maanden als Belbus operationeel. Er zijn al 40 deelnemers (gemiddeld 5 nieuwe deelnemers per week). De sfeer onderling is uitstekend. We rijden netjes op tijd en komen dus onze afspraken met de senioren na. Met het vallen van de bladeren wordt het ook drukker in de bus: als het weer niet meezit worden de mensen liever per bus vervoerd naar hun afspraak. Dat vinden wij als Belbus-organisatie natuurlijk alleen maar plezierig. Hoe vaker de bus rijdt des te leuker wordt het voor alle vrijwilligers. Binnenkort gaan we de zaterdag-opening ook organiseren. Het ziet er naar uit dat we per 1 januari ook op zaterdag gaan rijden. Met chauffeur maar zonder bijrijder. De telefonische afspraak wordt dan gemaakt direct met de chauffeur in de bus. Wat gebeurt er als u een telefonische afspraak maakt? U krijgt een centralist aan de telefoon; hij/zij noteert de afspraak in het computersysteem en draait het 'rittenprogramma' voor die dag uit. Als de chauffeur en bijrijder onderweg zijn dan belt de centralist met de chauffeur in de bus en geeft het nieuwe adres door. Op die manier komt de bus keurig op het afgesproken tijdstip voorrijden. Tot nu toe alleen maar tevreden klanten.

Rijklaar opgeleverd 23-07-2014 11:00

Door: Frits Bruens

de bus rijklaar opgeleverd. De week erna zijn de chauffeurs en bijrijders getraind door ons bestuurslid Adrie de Pater om hen vertrouwd te maken met de bus en de systemen voor veilig (rolstoel)vervoer. Hij kende heel veel smalle straatjes om deze bus in te manoeuvreren. Op 18 augustus rijden we de cliënten voor Gemiva. Deze rittenplanning is aan alle betrokkenen toegezonden. Na vijf maanden is een idee omgezet in een enthousiast aantal vrijwilligers, een website, een facebookpagina, een organisatie, een kantoor, de benodigde ict en communicatie-infrastructuur, reclamecampagnes, folders, niet onbelangrijk: een (nieuwe) bus geheel geschikt gemaakt voor veilig rolstoelvervoer voor 3 rolstoelgebruikers of 8 passagiers; de benodigde programma's om ritten te plannen e.d. We zijn er nu klaar voor!! De stichting belbus Schoonhoven e.o. is een nieuw opgerichte stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter vacature Frits Bruens (secretaris/plv voorzitter) Kees van Nes (penningmeester) Piet Boogaers (lid) Adrie de Pater (lid) Hans Straver (lid) Rinus Hollermann (lid) Dik gedrukt is het dagelijks bestuur De webmaster is Frits Bruens Op dit moment is de stand van zaken dat: De stichting officieel is ingeschreven Een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel bevestigd is een kantoorruimte gevonden is (AC Tiendenlanden, Gentiaan 2, 2871 NW, Schoonhoven)2014-04-25 11.18.28.jpg de bus is aangeschaft en geschikt is voor passagiers en 2 rolstoelgebruikers; klik hier voor een filmpje over het interieur en veilig vervoer de bus in week 26 gebouwd wordt en in week 28 geleverd wordt aan firma De Bruijn in Schoonhoven de bus daarna naar Tribus in Utrecht gaat voor het geschikt maken van rolstoelgebruikers de bus dan begin augustus geleverd wordt de website on-line is (daar kijkt u nu in) de financiering rond is we bankieren bij de Rabo-bank we al veel aanmeldingen hebben voor vrijwilligers (chauffeurs/bijrijders/centralisten) ons nieuwe telefoonnummer 0182-383032 is en we aangesloten worden door de KPN per 23 juni we operationeel zijn per 15 augustus voor Gemiva-cliënten en per 1 september voor alle senioren in Schoonhoven we ons kantoor in Gentiaan 2 eind juni betrekken we een folder hebben gemaakt dat met de SWOS-boekjes wordt uitgereikt in de tweede helft van juni de folders bij alle zorgverleners komen te liggen en bij clubs, buurthuizen e.d. We een organisatie opgezet, en hebben de roosters voor de vrijwilligers toegezonden. De bus kan dus rijden met een volledige bemanning. Ook zijn we bezig om voor de chauffeurs een cursus te organiseren om hen bij te scholen voor de nieuwe ontwikkelingen van de verkeersregels en het verkeersreglement. Het is tevens van belang dat de chauffeurs en bijrijders de eerste assistentie kunnen verlenen als een passagier onverhoopt onwel wordt: daar richten wij ons op met een aantal avondbijeenkomsten. Volg ons in de media en op Facebook Klik hier voor een filmpje over de veiligheidssystemen in de bus

De bus is afgeleverd. 18-07-2014 10:00

Door: Frits Bruens

De bus is afgeleverd. Hij staat nu bij Tribus om een laadvloer voor rolstoelgebruikers te installeren. Adrie de Pater en Frits Bruens hebben de bus dinsdag 08-07-2014 geïnspecteerd bij Tribus. In feite was de bus al gereed. Het elektrische circuit moest nog worden aangesloten en er moest nog een 'poetsdoek' doorheen. Deze week wordt de bus gekeurd; bij een gerenommeerd bedrijf als Tribus feitelijk een formaliteit. Vrijdag 11-07-2014 gaat de bus naar firma De Bruijn in Schoonhoven. Daar wordt de bus op kenteken gezet en kan worden afgeleverd. Adrie de Pater, onze coördinator vervoer, zal de chauffeurs binnenkort uitnodigen om een rijtest af te nemen. De bevindingen van Adrie zijn voor de chauffeur bindend: m.a.w. adviezen en aanbevelingen moeten worden opgevolgd. Enkele foto's ter illustratie staan hieronder.2014-07-08 10.55.38.jpg

2014-07-08 10.56.43.jpg

2014-07-08 10.56.01.jpg

2014-07-08 10.59.01.jpg

IMAG0117.jpg IMAG0119.jpg

IMAG0131.jpg


Tel.: 0182 383032

Belbus Krimpenerwaard

Gentiaan 2
2871 NW SCHOONHOVEN
RABOBANK: NL91 RABO 0170033015

ANBI-gegevens.

Sponsoren

logo Automobielbedrijf De Bruijn B.V.Automobielbedrijf De Bruijn B.V.
Broeikweg 3 Schoonhoven
http://www.autodebruijn.nl
Verstoep BV - Bouwadvies te Schoonhoven
Veerdienst Schoonhoven BV te Schoonhoven
de Onderlingen Vlist te Schoonhoven
PLUS Rechtuyt te Schoonhoven

Alle sponsoren bekijken.