De officiële naam van de Belbus is:

Stichting Belbus Krimpenerwaard

Kamer van Koophandelnummer: 60415533 - RSIN: 853900838

Post- en bezoekadres

Post- en bezoekadres zijn gelijk:        Gentiaan 2

2871 NW  Schoonhoven

info@belbus-krimpenerwaard.nl

Doelstelling

De stichting heeft tot doel  het vervoer op maat (na telefonische afspraak) van senioren (55+) uit Schoonhoven, Ammerstol en De Vlist (gemeente Krimpenerwaard) die deelnemer zijn van de Stichting en het vervoer van mensen met een (verstandelijke) beperking.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

De Stichting Belbus Krimpenerwaard verzorgt vervoer op maat voor senioren en mensen met een (verstandelijke) beperking. Hiervoor hebben wij twee bussen ter beschikking: alle twee met rolstoelplaatsen en een rolstoellift en een bus bestemd voor 7 passagiers.

De stichting voorziet in de kosten door lidmaatschap en verkoop van vervoerbewijzen en een vergoeding voor rolstoelvervoer

Tevens wordt betaald voor de  reclame-uitingen op de drie bussen; ook zijn er inkomsten uit donaties.

Het beheer van het vermogen is onder verantwoording van het bestuur en gedelegeerd aan de penningmeester. Er is geen sprake van enige vorm van belegging.

De besteding van het vermogen is gericht op toekomstige vervanging van de twee bussen en vervanging van kantoorfaciliteiten/ICT en up-to-date houden van programmatuur (ritten/roosterprogramma)

 

(Statutaire) bestuurssamenstelling:

M. Holst-Brink (voorzitter) (DB)

F. Bruens (secretaris, vice voorzitter) (DB)

K.G. van Nes (penningmeester) (DB)

P. Boogaers (lid)

M.P. Hollermann (lid)

A.E. de Pater (lid)

J.T.A. Straver (lid)

Beloningsbeleid

De Belbus Krimpenerwaard werkt uitsluitend met vrijwilligers (chauffeurs, centralisten en bestuursleden); gemaakte onkosten worden vergoed.


Regels met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag tussen vervoerder en ciënt

klik hier

Jaarverslag, balans en toelichting

Als u op onderstaande link klikt dan kunt het laatste jaarverslag downloaden alsmede onze balans en staat van baten en lasten


Download Jaarverslag Download financiele verantwoording

Sponsoren

logo Verstoep BV - Bouwadvies Verstoep BV - Bouwadvies
Vrouwenmantel 3 Schoonhoven
http://verstoep.nl/bouwadvies
Zorgpartners Midden Holland te Gouda
RIZ bouw bv te IJsselstein
Automobielbedrijf De Bruijn B.V. te Schoonhoven
Veerdienst Schoonhoven BV te Schoonhoven

Alle sponsoren bekijken.

Tel.: 0182 383032

Belbus Krimpenerwaard

Gentiaan 2
2871 NW SCHOONHOVEN
RABOBANK: NL91 RABO 0170033015

ANBI-gegevens.