Kosten en afspraken

Kosten

 1. De contributie bedraagt € 3,00 per persoon per maand.
 2. Naast de contributie kan men verschillende rittenkaarten kopen: 10-rittenkaart voor €10,-- of een 20-rittenkaart voor €18,--.
 3. De rittenkaarten zijn verkrijgbaar bij het kantoor Gentiaan 2 Schoonhoven (per 1 juli) en in de bus bij de bijrijder.
 4. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht.
 5. Men gaat het deelnemerschap aan voor de periode van minstens 1 (één) jaar.
 6. Het deelnemerschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met ingang van een volgende maand.
 7. De opzegging dient, behoudens dringende redenen, te geschieden vóór de 15e van de lopende maand. 
 8. Opzeggingen na de 15e van de maand kunnen pas de daarop volgende tweede maand ingaan.
 9. Bepalend is daarbij het poststempel. Gelijktijdig met de opzegging wordt de de deelnemerskaart ingeleverd.
 10. Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening van het inschrijvingsformulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met de afspraken.
 11. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt aangemerkt.
 12. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijvingsformulier, welke samen met een kopie van een legitimatiebewijs bij de Stichting is afgegeven.
 13. De deelnemerskaart, die men heeft ontvangen, moet in de bus getoond kunnen worden.

Afspraken

 1. Men moet woonachtig zijn in de gemeente Krimpenerwaard en 55 jaar of ouder zijn.
 2. In de bus mag niet worden gerookt.
 3. In de bus worden geen huisdieren toegelaten tenzij het huisdier (hulphond) is aangelijnd of vervoerd wordt in een aparte voor dit huisdier geschikte mand
 4. De bus kan wel rolstoelen meenemen (maximaal 3 rolstoelen).
 5. Er is een mogelijkheid voor het meenemen van een rollator, u moet dit bij de aanmelding vermelden.
 6. Het meenemen van een rollator of boodschappenwagen geschiedt op eigen risico.
 7. in incidentele gevallen mag een familielid of kennis worden meegenomen. Voor hem/haar wordt een dubbel tarief gerekend (twee 'knipjes').
 8. De passagier dient te allen tijde de instructies van de chauffeur en of de bijrijder op te volgen.
 9. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de in de bus aanwezige veiligheidsgordels.
 10. In geval van een ongeval met financiële gevolgschade of anderszins en de veiligheidsgordel is niet gedragen, kan de Stichting Belbus Krimpenerwaard voor deze gevolgschade niet aansprakelijk worden gesteld.

Sponsoren

logo Veerdienst Schoonhoven BVVeerdienst Schoonhoven BV
Buiten de Veerpoort 2 Schoonhoven
http://www.veerdienst-schoonhoven.nl
RIZ bouw bv te IJsselstein
WelZijn Krimpenerwaard te Schoonhoven
Zorgpartners Midden Holland te Gouda
Automobielbedrijf De Bruijn B.V. te Schoonhoven

Alle sponsoren bekijken.

Tel.: 0182 383032

Belbus Krimpenerwaard

Gentiaan 2
2871 NW SCHOONHOVEN
RABOBANK: NL91 RABO 0170033015

ANBI-gegevens.